0

19 May 2006

Nettmediale tjenester og deres lovlighet

På grunn av til dels krasse og personlige kommentarer på denne bloggen fra Depesjers redaktør, ønsker vi først og fremst å minne om at grunnen til at vi i det hele tatt skrev om tjenesten deres, var at vi likte den godt.

Om vi skal vurdere Depesjer opp mot f. eks.
Kvasir Nyheter og Sesam.no, er den mest åpenbare forskjellen at brukeren selv må bestemme søk, søke og sortere i det mylderet av nyheter som finnes. Den jobben har Depesjer allerede gjort for brukeren, om man kjenner seg igjen i kriteriene for utvelgelse av saker. Etter min mening tilbyr nyhetssøk informasjon der Depesjer tilbyr eksformasjon. Dette innebærer en merverdi som er skapt av Depesjer, men på grunnlag av andres beskyttede verk.

Andre tjenester som f. eks.
Retriever, kan se ut som om har tatt det opphavsrettslige poenget, og inngått avtale med Mediebedriftenes Klareringstjeneste, som drives av Mediebedriftenes Landsforening (MBL).

Som tidligere sagt, er det usikkert hvor langt bestemmelsene i åndsverkloven rekker, og faktum er at de fleste lenkesaker blir avgjort på andre grunnlag enn opphavsrettslige. Typisk vil konkurranserettslige regler anføres i slike saker.

Seneste sak er Finn vs. Supersøk, som lenge har vært en sak om midlertidige forføyning (
med påfølgende kjennelser) hvor det ble anført brudd åndsverkloven, markedsføringsloven og varemerkeloven. Etter en dom i Trondheim tingrett 17. mars i år (som jeg dessverre ikke har klart å skaffe, og derfor bare lest utdrag fra.), ble Supersøk dømt etter brudd på både markedsføringslovens § 1 og
varemerklovens § 4. Retten fant grunnlag for en "massiv fordømmelse" av Supersøks handlemåte.

Men Supersøk ble ikke dømt for brudd på åndsverklovens §§ 2 eller 43, fordi retten fant at det ikke hadde skjedd noen eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring. Tingretten finner visstnok at napster.no-dommen gir grunnlag for at slik lenking ikke medfører noen tilgjengeliggjøring (se vår artikkel om dette
her).

Dommen ble anket 10. april.

Annerledes blir det med lenking på blogger. De er ofte private, og dermed kan det være vanskelig å anføre konkurranserettslige bestemmelser mot lenking fra blogger. Dessuten vil slike lenker kunne hjemles i lånereglene i åndsverkloven, typisk
sitatbestemmelsene.

Vi på WTTR har tidligere skrevet om
Googles cached funksjon, og her tror jeg at det kan dukke opp flere saker i tiden som kommer. Saken Blake A. Field vs. Google Inc er bare et eksempel som tar opp denne problematikken. (Hele dommen bør leses for å få en viss kjennskap til saksøkeren, og forståelse for dommerens ønske om et resultat som appellerer til den alminnelige rettsfølelsen)

Den retten en opphavsmann har til å nekte andre å fremstille eksemplar eller å gjøre sine verk tilgjengelig, betyr selvfølgelig ikke en plikt til å gjøre den samme. Opphavsmannen må få lov til velge sine kamper, og det er ikke sikkert MBL ønsker å gjøre noe med Depesjer i det hele tatt.

Jeg synes uansett
dette og dette er eksempler på en sunnere innfallsvinkel til de problemer rettighetshaverne står ovenfor.

Det som begynte med kudos til Depesjers nettsted, bør avsluttes her. Med like mange kudos til tjenesten, men med en noe større forståelse for at ikke alle er like godt satt inn i bestemmelsene som er laget for å beskytte immaterielle
goder, eller hensynene som ligger bak.

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home