0

08 May 2006

Alfons Åberg-dommen

Høgsta domstolen i Sverige avsa i januar i år dom i den såkalte Alfons Åberg-saken (Albert Åberg på norsk).

Bakgrunnen var at det svenske radioprogrammet "
Pippirull" i forbindelse med at Alfons Åberg fylte 30 år i 2002, fant ut at Alfons betyr hallik på dansk. Redaksjonen i Pippirull tok en rekke lydklipp fra flere opplesninger fra Alfons Åberg bøkene, og klipte disse sammen med en del lydklipp fra den danske filmen "Pusher". Høgsta Domstolen beskriver innslaget slik: "Programinnslaget ger intryck av at AÅ medverkar i narkotikahandel samt at han aktivt deltar i ett slagsmål på grund av en narkotikaskuld". Det har dessverre ikke lykkes oss å skaffe lydklippet.

Forfatteren Gunilla Bergström likte dette dårlig, og anklagde Svensk Radio (SR) for brudd på svensk åndsverklov.

Høgsta domstolen frikjente enstemmig SR, men med dissens i begrunnelsen.

Flertallet diskuterer begrepene travesti og parodi, og finner at innslaget er å betrakte som et selvstendig verk. Flertallet finner etter dette at de ideelle rettighetene ikke krenket, og at forfatteren derfor ikke kan vinne frem.

Mindretallet er ikke enige i at innslaget er å anse som et selvstendig verk, i og med at innslaget kun består av originale og uforandrede klipp fra andre verk. Heller ikke mindretallet finner at de ideelle rettigheten er brutt.

En av definisjonene på rettsvillfarelse lyder slik: "Mindretallet i Høyesterett".

Kuriosa:
Når jeg leste dommen, stusset jeg over Høgsta Domstolens bruk av den svenske åndsverklovens § 4 første og andre ledd. Nordisk opphavsrett er relativt samkjørt, men i Norge og Sverige er de to leddene byttet om. For en opphavsrettsjurist er dette greit å vite:-)

Labels: , , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home