0

15 August 2007

Venstre, fildeling og presisjonsnivå

Unge Venstre beskylder i en pressemelding musikkbransjen i å fare med løgn, når den sier at fildeling ødelegger musikksalget. Nå er det vel ikke hele musikkbransjen enige i dette, og påstanden sier mer om Unge Venstres presisjonsnivå. De avslører til stadighet at de ikke har full oversikt over kompleksiteten i disse spørsmålene.

Lederen i UV sier blant annet dette i pressemeldingen:
Fildeling er et forholdsvis nytt medium som gir fantastiske muligheter til å
spre kultur. Fremfor å motarbeide dette nye mediet, slik musikkbransjen gjør i dag, bør de ta i bruk de mulighetene som fildelingsteknologien gir
Er fildeling et medie? Benytter ikke musikkbransjen de muligheter som teknologien gir? Motarbeider bransjen mediet?

Unge Venstre (og Venstre, for så vidt) har av en eller annen grunn fått det for seg at ingen lenger skal trenge å betale for kulturelle produkter. Filmer og musikk skal gis bort til allmennheten, som så skal dele og spre produktene seg i mellom. Og det skal vi kunne gjøre, bare fordi vi har teknologiske muligheter til å gjøre det.

Andre har tidligere tatt til motmæle mot utspillene fra Venstre (se blant annet TONO og Kopinors reaksjoner), og de har gjort det godt. Vi kan bare gjenta det vi tidligere har skrevet, og bemerke at enhver har rett til å gi uttrykk for den forvirring som råder i eget hode.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home