0

07 September 2008

Dansker ikke ansvarlige for egen internettforbindelse

I en nylig avsagt dansk dom (i det som vil tilsvare lagmannsretten i Norge), konkluderer retten med at det er begått noe ulovlig, men at eieren av internettforbindelsen ikke kan dømmes. Dette fordi det kan være en annen i husstanden som har lastet ned ulovlig.

Advokaten til de to frikjente kvinnene konsentrerer seg om rettsanvendelsen, og sier at
Det er en usædvanlig klar og præcis dom. Det er sagsøger, der har bevisbyrden. Mange der har fået breve med erstatningskrav har fået indtryk af, at de havde pligt til at betale. Men det har vi nu rettens ord for, at det har de altså ikke. Det er ikke nok at sige, at man er skyldig i pirateri ved at eje en bestemt internetadgang.

Rettighetshavernes prosessfullmektig kommenterer på sin side hvilken rettstilstand avgjørelsen medfører:
Vi mener ikke, at denne retstilstand er hensigtsmæssig, og vi er uenige i landsrettens afgørelse. Der bør sikres en retstilstand, som beskytter kunstnerne mod at miste deres indtægter på grund af ulovligheder.

Om dansk Høyesterett kan eller vil behandle saken, gjenstår å se.

Vi vil lenke til selve dommen så fort vi får tak i den.

Oppdatering: Du kan lese hele dommen her (PDF)

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home