0

17 September 2008

Amerikanske myndigheter tar saken for RIAA og MPAA

Både arstechnica.com og zeropaid.com skrev igår om voteringen av ett nytt lovforslag om håndhevelse av DMCA, den amerikanske åndsverkloven.

Det spesielle med lovforslaget (som gikk gjennom med 14 mot 4 stemmer), er at det gir myndighetene rett til å starte opp sivilrettslig forfølgning av mulige lovbrudd.

Etter amerikansk rett har man ikke krav på offentlig oppnevnt forsvarer i sivilrettslige saker, og i forslaget vil et eventuelt ertatningskrav ikke beholdes av staten, men av de berørte rettighetshavere.

Jeg kan forstå hvorfor Public Knowledge og andre forbrukerorganisasjoner beskriver forlsaget som en enomr gave til "Big Content":-)

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home