0

12 June 2006

Juss og BitTorrent

The Pirate Bay er som kjent oppe og går (så det suser) igjen. Jeg har i mellomtiden forsøkt å sette meg inn faktum vs. juss, noe som er nesten like spennende som det er vanskelig. Her er første forsøk, og vi tar selvfølgelig i mot kommentarer og andre oppfatninger av problemstillingen.

BitTorrent er et fildelingssystem som gjør det mulig å distribuere filer i et nettverk, men med den fordelen at det er mulig for mange brukere å laste ned en fil, uten at det går tregere av den grunn, heller tvert i mot.

Når
The Pirate Bay (TPB) ble stengt, var det på mistanke om at de bidro til ulovlig opp- og nedlasting av opphavsrettslig beskyttet materiale, uten at dette var klarert med rettighetshaverne til dette materiale. På TPB finner en alt fra musikk og filmer, til software, spill og bilder.

Etter
åndsverkloven (åvl.) er det ikke tillatt uten hjemmel i lov eller samtykke fra rettighetshaverne å fremstille eksemplar av andres verk, eller å gjøre dem tilgjengelige for allmennheten.

Spørsmålet er så om bruken av BitTorrentsystemet for spredning av f. eks. en musikkfil kan sies å utgjøre en krenkelse av bestemmelser i åvl.

Dersom man ønsker å gjøre en musikkfil tilgjengelig gjennom dette fildelingssystemet, må man tilgjengeliggjøre det vi kan kalle en kildefil av musikkstykket på egen datamaskin.


I BitTorrentprotokollen blir denne delt opp i mange blokker, og distribuerer samtidig en fil som har oversikt over de forskjellige blokkene, samt informasjon om sporingstjeneren. Dette kalles en "tracker". Det er denne fila som kan lastes opp på TPB. BitTorrent er godt beskrevet og illustrert på Wikipedia.

Det skulle være klart at TPB ikke har fremstilt eksemplarer av verk. Det er også vanskelig å påstå at TPB har gjort verk tilgjengelig for allmennheten, all den tid sidene kun inneholder informasjon om trackere. Og da står vi igjen med spørsmålet medvirkning til tilgjengeliggjøring, så vidt jeg kan se, og faktumet ligner noe på den rettslige problematikken som kan oppstå ved lenking.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home