0

23 February 2007

EFN - fortsatt forvirret

EFN har (uoppfordret) levert høringsuttalelse til bibliotekenes utkast til veiledende etiske retningslinjer for bibliotekansatte.

I den forbindelse undrer EFN seg stort når bibliotekene refererer til åndsverklovens bestemmelse om kopiering til privat
bruk (§ 12), men ikke med ett ord nevner samme lovs § 16. For som EFN skriver
"...ville vi trodd paragraf 16 (om bibliotekenes adgang til kopiering) ville vært et mer naturlig fokus for bibliotekene."
I tillegg til at dette dreier seg om etiske retningslinjer kan utelatelsen ha noe med at 1) bestemmelsen er en forskriftshjemmel og 2) forslag til nye forskrifter etter bestemmelsen er
ute til høring i disse dager, med høringsfrist satt til 16. mars i år (det er en stund siden EFN skrev denne). Til denne høringen er en rekke av bibliotekorganisasjonene invitert til å avlevere høringsuttalelse. Jeg er sikker på at alle kommer til å uttale seg så det holder (for EFN).

Til disse forskriftene er EFN
invitert til å uttale seg også. (Et lite tips til EFN i den forbindelse: åndsverkloven skrives ikke med stor Å. Om det ikke er første ordet i en setning.)

Labels:

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Til dagsorden.

Det er faktisk valgfritt om man velger å skrive lover med stor eller liten forbokstav. Så lenge man er konsekvent i sitt valg.

stud. jur.

28 February, 2007 12:13  
Blogger Philter said...

Takk for kommentar på bloggen, men vi følgerSpråkrådets regler, og da skal alle lover unntatt Grunnloven skrives med liten bokstav.

28 February, 2007 17:06  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home