0

13 November 2005

Lawrence Lessig om Google Print

Lawrence Lessig sammenligner bøker med innhold på internett, og mener at Google, og andre søkemotorer, må slutte å indeksere internett hvis AAP og Authors Guild vinner søksmålene sine mot Google:
Because if the AAP is right, it's not Google Print that's illegal. The outlaw is Google itself - and Yahoo!, and MSN Search, and the Internet Archive, and every other technology that makes knowledge useful in a digital age.
Link: Google's Tough Call, Wired Magazine, nov. 2005

0 Comments:

Post a Comment

<< Home