0

10 November 2005

The European network of consumers rights organsations and COCOA

To organisasjoner jeg ikke har hørt om før. Den første, The European network of consumers rights organisations, høres fornuftig ut: European consumer rights group launches digital rights campaign, Bong Boing, 9. nov. 2005. Den andre, COCOA, høres mest ut som noe noen har funnet på for å sverte rettighetshaverne: If authors want to restrict indexing, why not restrict reading, too?, Bong Boing, 9. nov. 2005.

1 Comments:

Blogger rasmus said...

Copyriot: Vapnet mot DRM heter inte lagstiftning!

10 November, 2005 21:41  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home