0

09 November 2005

Patent på synopsis

Patentbyrået Knight and Associates tilbyr nå på sine hjemmesider å hjelpe en stakkars forfatter til å beskytte plotet i historien sin. Firmaet sier selv de er de første til å forsøke å skaffe patent på skjønnlitterære plot, storylines eller synopsiser, om du vil.

På nettstedet sitt skriver de
dette :
Plot or Storyline Patent protection may offer a chance to gain a powerful advantage over your competitors. Such protection, if ultimately granted, will probably permanently alter the media landscape. Small media companies with limited publications who aggressively embrace Storyline Patent protection may be able to garner a larger slice of the pie by offering enforceable licenses to the media giants.
Det er vel ikke særlig tvil om at man ikke kan få noen opphavsrettslig beskyttelse for å være den første som skriver en historie som omhandler en
halvtomsing opphengt på Gro Harlem Brundtland. Ideen er som kjent fri, og kan ikke låses inne i en bok, film eller annet verk.

Jeg håper dette forsøket på å etablere eneretter, til noe som i utgangspunktet ikke er beskyttet for å hegne om ytringsfriheten vår, aldri blir en realitet. Klarer de å få patentet sitt, må vel Jostein G. skrive om hele "Sirkusdirektørens datter".

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home