0

26 October 2005

Allofmp3 i det fri?

Litt blest har det vært rundt det russiske nettstedet Allofmp3 det siste året. Mange har uttalt seg, flere har ment noe, men siden består. Den 16. september uttalte IFPIs Sæmund Fiskvik dette:

"En lokal domstol i Moskva avviste ønsker om å stenge nettsiden, en avgjørelse vi mener er gal. Dette er i så fall kun lovlig fordi den russiske lovgivningen er helt på trynet"

Ok, så er ikke alle rettighetshavere i alle land velsignet med den samme beskyttelsen som i Norge. Vi har tidligere problematisert enkelte sider ved nettstedet, uten at vi er like bombastiske som IFPI.

Vi på Revolusjonen tar til etterretning at saken har vært prøvd i russisk rett, med det resultat at siden fortsatt er oppe. Den danske opphavsrettsjuristen Peter Schønning mener det er lite man kan gjøre så lenge ikke rettighetshaverne går til skritt for å stanse nettstedet. Dermed står påstanden om at siden er lovlig, fortsatt uimotsagt.

Vi fortsetter da å laste ned musikk fra siden, og betaler gladelig til det som er verdens klart beste nettsted for nedlasting av musikk. Men bare så lenge en anstendig andel av pengene går til rettighetshaverne. Gjør de det, tror du?

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home