0

22 October 2005

Kopiering av hele bøker

Et spørsmål som kommer opp fra tid til annen, er innholdet i åndsverklovens § 12 og hvor langt den rekker. Vi på Revolusjonen hører at enkelte har et problem med at man må lete i forarbeidene til loven, da gjerne tilbake til forarbeidene til 1961, for å få god nok oversikt.

Det er etter loven (forarbeidene) klart at man ikke får lov til å kopiere en hel bok. Hvorfor dette ikke er lov, når man har lov til å fremstille et eksemplar av en hel CD til privat bruk, kan være vanskelig å forstå, og er heller ikke intensjonen med denne artikkelen. Er det på grunn av legalitetsprinsippet problematisk å straffeforfølge noen som har fremstilt et eksemplar av en hel bok, all den tid man må til forarbeidene for å forstå hvor langt § 12 ikke rekker?

Vi på Revolusjonen mener nei.

Man bryter ikke § 12 når man fremstiller et eksemplar av en hel bok. En slik handling strider mot
§ 2, som gir opphavsmannen til et åndsverk enerett til å fremstille eksemplarer av sitt verk. Og § 2 er klar. Veldig klar.

Om Høyesterett er enige med oss, er en annen sak. Og slik som åndsverkloven undertiden fremstilles og omtales som en forbrukerlov, er det ikke umulig at saker som omhandler § 12 kan komme opp for domstolene i en ikke så fjern fremtid.

I mellomtiden vil vi skrive litt om hvorfor åndsverkloven ikke har vært en lov der forbrukeren har hatt en rolle, og at det fortsatt er sånn. Denne artikkelen kommer i løpet av uken...

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home