0

17 October 2005

Trond Giske - ny kulturminister

Vi har tidligere skrevet om prosessen rundt implementeringen av opphavsrettdirektivet i norsk rett, og med det forsøkt å vise hvor arrogant, og tidvis inkompetent Trond Giske kan være. (Giske besvarte forøvrig aldri vår forespørsel om kommentar til artikkelen.)

Nå er han blitt minister for departementet som skal forvalte loven han har vært med på å vedta, og vi på Revolusjonen gleder oss til å følge med videre.

Debatten i forbindelse med innstillingen til Stortinget i Odelstinget 4. juni i år var så lite klargjørende at det neste tirsdag holdes et foredrag i Norsk forening for opphavsrett om temaet "stilltiende samtykke". Foredraget vekker atskillig interesse utover oss vanlige opphavsrettsjurister etter uttalelsene til flertallet i stortingskomiteens, både i
Innst. O. nr. 103, samt påfølgende debatt.

Revolusjonen vil komme med et referat for de som ikke kan være der og høre selv.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home