0

11 October 2005

Web 2.0-programmer

Som en oppfølging av vår tidligere artikkel omhandlende Web 2.0 har du her noen eksempler på Web 2.0-programmer:
- Basecamp, prosjektstyring
- Writely, tekstbehandling
- Meebo, messenger
- Kiko, kalender
- Backpack, organizer
- 24Seven, regnskap, crm, kalender, dokumentbehandling, m.m.
- 24Seven demo
- Jotlive, gruppe-notatblokk

0 Comments:

Post a Comment

<< Home