0

06 October 2005

Mange CC-verk på nettet

Boing Boing skriver, 5. okt. 2005, at det nå finnes 53 millioner Creative Commons lisensierte åndsverk på nettet: Yahoo finds 53 million Creative Commons licensed works online.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home