0

06 December 2005

Video av Google Print-debatten i NY

Boing Boing har en link til et videoopptak av Google Print-debatten i New York 17. november: Video of Wired Mag's Google Print debate in NYC, 3. des. 2005.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home