0

26 November 2005

Digg

Digg er web 2.0-versjonen av Slashdot. Begge nettstedene får nyhetene sine fra brukerne, men mens Slashdot har profesjonelle redaktører, så er det brukerne som bestemmer hvilke artikler som skal være med i Digg.
Digg is a technology news website that employs non-hierarchical editorial control. With digg, users submit stories for review, but rather than allowing an editor to decide which stories go on the homepage, the users do.
Linker:
- Digg
- Slashdot

0 Comments:

Post a Comment

<< Home