0

21 November 2008

Også Europarådet sier nei til Graduated Response

I en såkalt Council Conclusion, gir Europarådet uttrykk for sine tanker og holdninger til utviklingen av lovlige alternativer og kampen mot brudd på opphavsretten i den digitale verden.

Dette er hyggelig lesning for de som synes det er for drøyt å stenge folk ute fra internett dersom de bryter åndsverkloven, og disse konklusjonen må sees på som et steg i riktig retning av å bygge skikkelige digitale rettigheter for europeiske forbrukere!

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home