0

29 October 2008

Google skal lage opphavsrettsregister

Google skal bruke 125 millioner dollar på å lage et opphavsrettsregister, ("Book Rights Registry") for bøker som ikke lenger er i handelen. Dette er et av resultatene av forliket mellom Google og Authors Guild og Association of American Publishers. Er Google i ferd med å løse "Orphan works"-problemet? Lawrence Lessig har analysert forliket: On the Google Book Search agreement.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home