0

01 November 2008

Med ryggen mot framtida

Platebransjen, med ryggen mot framtida.

Nesten sånn at jeg kunne ha skrevet den selv...

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home