0

17 March 2007

EMI og opphavsrett

EMI har lenge vært det mest reaksjonære av de store plateselskapene når det gjelder metoder for å beskytte produktene sine. Blant annet var de de siste til å oppgi å bruke kopisperrer på musikkutgivelsene sine. Motivasjonen for å benytte kopisperrer er å beskytte de rettigheter plateartister og selskap har etter åndsverkloven, selv om de som kjøper en CD/DVD burde vært spart for sånt tull. I tillegg er EMI-direktør Bjørn Rogstad talsmann og frontfigur for "Piracy Kills Music".

Da er det ekstra pinlig for plateselskapet EMI når de nå er trukket inni en rettstvist der de angivelig er lovbryteren. Musikeren og arrangøren Erlend Skomsvoll har fremmet et krav på kr 275 000 etter at EMI har gitt ut et livealbum med Madrugada, uten å inhente samtykke fra arrangøren for to av sangene på albumet.

Pinlig er det også at selskapet ikke har evnet å komme til en minnelig løsning med arrangøren, slik at saken nå skal inn for rettssystemet.

Jeg håper denne saken blir dekket bredt når hovedforhandlinger skal avholdes. EMI har hele tiden hatt søkelys på brudd på åndsverkloven, og jeg gleder meg til å høre Rogstads forklaring i retten.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home