0

15 March 2007

Gutenbergnytt

Project Gutenberg inneholder nå mer enn 20 000 bøker. Distributed Proofreaders, et prosjekt som er opprettet for å korrekturlese Gutenbergbøkene, har korrekturlest 10 000 bøker: 20k+ in Project Gutenberg, 10k+ by Distributed Proofreaders, TeleRead, 11. mar . 2007.

Du finner bøkene som en del av "Texts" i The Internet Archive.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home