0

07 March 2007

Kort om DRM og opphavrettsnotis på DVD'er og sånt...

Noe av det mest irriterende med DRM og opphavsrettsnotiser, er at de kun finnes på musikk og film du lovlig har ervervet, og at alle sperrene og "informasjonen" derfor egentlig er rettet mot alle andre enn akkurat deg.

Og da er denne plakaten ganske festlig, særlig i par med "Piracy kills music"-kampanjen! (Og sorry, musikk-Norge, men ikke noe er mer irriterende og misforstått enn en film som inngangsport for å komme inn på et nettsted! Det er bare sååå 2001.)

(Via boingboing)

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home