0

17 January 2007

Har avisene en fremtid?

Columbia Journalism Review har en lengre artikkel om hva papiravisene må gjøre for å overleve: slutte å referere objektive fakta og begynne å skrive subjektivt og analytisk: Beyond News.

Når verdens største leksikon er oppdatert en halv dag før nyheten kommer på trykk i papiravisene er det nok på tide å gjøre noe:
... By then — half a day before Chavez’s name would appear in newsprint in Miami — his entry on Wikipedia, the online encyclopedia, had been updated to include an account of the speech in the United Nations.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home