0

04 January 2007

The Venice Project

GigaOM har testet en betaversjon av det tidligere omtalte Venice Project: Inside The Venice Project & Exclusive Screen Shots, 21. des. 2006. (Via Digg.)

Jeg tror dette prosjektet vanskelig kan overvurderes. The Venice Project kan bli den viktigste disruptive åndsverkteknologien i 2007.

Les mer om The Venice Project i Wikipedia.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home