0

18 December 2006

Fanget av nettet i 1996

Professor Rolf Nordhagen jr. (nå professor emeritus) uttalte i en artikkel i forskningsmagasinet Apollon i 1996 at han anså seg selv til å være god til å forutsi utviklingen. Jeg vil gjerne trekke frem dette sitatet:
Internett kan ikke sammenliknes med et vanlig medium som krever en redaktør. Man må heller sammenlikne det med telefonen. Telenor kan ikke være ansvarlig for hva som formidles over telefonen. Mulighetene for kontroll på nettet er uhyre begrenset. Jeg skulle ønske at verden var slik at det gikk an å ha en etikk bygd på selvjustis, sier han.
Du kan lese hele artikkelen her.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home