0

28 June 2005

Hvordan lovgi gjennom forarbeidene

I forbindelse med endringene av åndsverkloven (åvl.) i 1995, uttrykte departementet at lovendringen ville medføre en viss innstramming av hjemmelen for eksemplarfremstilling til personlig yrkesmessig bruk (PYB). Hjemmelen for PYB strammes etter disse forarbeidene også inn der den aktuelle bruken kan hjemles av en dekkende avtalelisens. (Ot. prp. nr 15 1994-95, s. 33) Men det er i teorien. Leter du i åvl ser du snart at PYB ikke nevnes med ett ord. Men alle med kunnskaper i opphavsrett vet om PYB. De som er riktige flinke, vet også at PYB egentlig hjemles i åvl. § 12. Som vi snart skal se, er det likevel ingen som riktig vet mer enn akkurat dette.

I sin Ot. prp. nr. 46, legger departementet til grunn at direktivet som skal implementeres, forutsetter innstramninger i PYB. Men departementet skriver at ordlyden i inneværende regel (§ 12) dekker de kravene direktivet stiller til innstramning. (Enkelte høringsinnstanser etterlyste innstramningen i form av en paragraf. Subsidiært nevnt i et ledd i en paragraf. I det minste i en setning i et ledd i en paragraf. Ikke for å være sære i en statsforfatningsrettslig forstand. Mest av praktiske årsaker.)

Lovsaken sendes så videre til komiteen for behandling. Og denne gangen er komiteen
faktisk enige med departementet. De sier at de ikke trenger å endre rammene for PYB, fordi direktivet ikke krever noen endringer.

Eller kanskje de ikke er enige? Og hva vil det si at resultatet er det samme, (ingen lovendring), når begrunnelsene er så vidt, ja diametralt forskjellige?

Hadde vi kanskje alle vært tjent med at departementet hadde gitt en lovendring gjennom å, tja, endre loven?

Og dette er bare en av maaange lover som blir gitt gjennom et år....

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home