0

26 June 2005

Frivillig kollektiv lisensiering - Mulig løsning?

Tidligere har vi skrevet om regnestykket med antallet Ipoder solgt og antallet filer solgt gjennom Itunes.

Utfordringen er hele tiden at forbrukeren vil ha materialet enklest og billigst mulig, mens rettighetshaveren vil tilby sitt materiale på en økonomisk trygg og kontrollerbar måte.

Regnestykket går som vanlig ikke opp, når man tar realitetene i betraktning. Begge må nok gi noe ved dørene, og alle forslag bør vurderes. Også dette fra den kulturelle blodbanken, som har tegnet
en skisse til løsning.

Og vi synes skissen tilfører problemstillingen mer enn nye, duse farger.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home