0

26 June 2005

Gratis bøker

The Book Standard, 24. jun. 2005, har en artikkel om gratis internett-utgaver av trykte bøker. Er det bra business eller ikke?
Buying the Cow, Though the Milk Is Free: Why Some Publishers Are Digitizing Themselves
(Via Boing Boing)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home