0

27 June 2005

Domsavsigelse i Grokster-saken

[Oppdatert] USAs høyesterett avga mandag 27. jun. 2005 sin dom i den såkalte Grokster-saken. Dommen er dårlig nytt for StreamCast Networks som står bak Grokster og Morpheus. USAs høyesterett slo fast at teknologiselskaper ikke kan drive virksomhet som promoterer brudd på åndsverkloven, og at de kan holdes ansvarlig for brudd på åndsverkloven som blir begått av brukerne av programmene de har laget.

Les mer:
- The Supreme Court's ruling against P2P, Cnets FAQ
- USAs høyesteretts avgjørelse (pdf)
- IFPIs pressemelding
- Notes on Pro-Grokster Press Conference fra Corante

0 Comments:

Post a Comment

<< Home