0

07 June 2007

PiratPartiet i Norge

Vi ønsker med dette et nytt politisk parti velkommen, Piratpartiet i Norge.

Vi registrerer at de ikke finner anledning til å fortelle hvilke saker de er opptatt av, eller hvordan de har tenkt å håndtere disse politisk. At deres politiske plattform ligner Piratpartiet I Sverige, lar de likevel skinne gjennom. Partiet synes samtidig at å lenke til sine svenske meningskumpaner er en for stor hjelp å yte sine potensielle velgere. Så lett hadde det vært!

Det henger sikkert sammen med at de samtidig som de lanserer det nye partiet, presenterer et nytt norsk ord for offentligheten. PiratPartiet i Norge er nemlig i tankegropa.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home