0

31 May 2007

Privatkopiering VS. piratkopiering

Vi har skrevet en rekke artikler om fildeling, og forsøkt å peke på at det er stor forskjell på privat- og piratkopiering. Begge deler kan innvirke på salget av blant annet musikk, men dersom rettighetshaverne ønsker å ta disse utfordringene, må de angripes på forskjellige måter.

Piratkopiering (eksempelvis kopierte CDer i Shanghais gater) er ulovlig, og kan/må håndteres deretter.

Privatkopiering er lov, og må følgelig følges opp helt annerledes. Etter min mening har rettighetshaverne sett seg blinde på den innvirkningen de mener piratkopieringen har på salgstallene, og ikke tatt privatkopieringen veldig på alvor. Stortinget vedtar årlige bevilgninger som skal kompensere for den kopiering som skjer til privat bruk (Statsbudsjettet, se side 130), men det er vel heller usikkert om dette kompensere fullt ut for den kopieringen som finner sted.

Godt gjemt i en artikkel om stupende CDsalg i NYTimes, kan man lese at 37 % av all musikk som konsumeres, kommer fra offline kopiering til privat bruk. Dette er en større andel ann det ulovlig og lovlig nedlasting utgjør, og er skremmende høyt i forhold til andelen for solgt musikk.

Piracy kills music? Privacy kills harder!

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home