0

10 May 2007

Prisen på åndsverk og tid som knapphetsfaktor

Mike Masnick hos Techdirt har sammenfattet alle artiklene han har skrevet om "The Economics Of Free" i denne artikkelen: The Grand Unified Theory On The Economics Of Free, (Techdirt, 3. mai 2007).

Teorien handler om at prisen på varer det ikke er knapphet på, som for eksempel musikk, vil bevege seg ned mot 0 kr, og at man derfor bør gi bort disse varene, og isteden selge varer det er knapphet på, som for eksempelet med musikk er: "access to the musicians, concert tickets, merchandise, creation of new songs, CDs, private concerts, backstage passes, time, anyone's attention, etc. etc. etc.".

Espen Andersen går god for i alle fall en tidlig versjon av teorien i denne artikkelen: Economics of abundance, (Applied Abstractions, 16. feb. 2007). Espen hevder at resultatet vil være, at så lenge en forbruker ikke behøver å betale for et åndsverk vil han skaffe seg mange flere åndsverk enn han klarer å forbruke. Han hevder videre at forbrukerens eneste virkelige investering i åndsverket vil være tid. Rettighetshaveren bør derfor forsøke å tjene penger på at forbrukeren forbruker åndsverket, for eksempel med reklame.

Det høres fornuftig ut. Egentlig behøver ikke prisen synke for at denne teorien skal bli virkelighet. Allerede i dag vil de ca. hundre kronene man betaler for et åndsverk, (hvis man velger å kjøpe og ikke fildele), være lite i forhold til den tiden man må bruke på å tilegne seg åndsverket.

Kanskje vil forbrukeren i fremtiden bli betalt for å forbruke åndsverk?

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home