0

21 May 2007

Perfect 10 og Google - en oppfølging

Vi har tidligere skrevet om Perfect 10s sak mot Google, og nå er et nytt kapittel avsluttet i eposet om Googles kamp mot alle rettighetshavere i verden.

Dommeren i første instans (amerikansk rett) fastslo kort fortalt at Googles visning av thumbnails av Perfect 10s innhold ikke var å anse for fair use. Dette begrunnet han blant annet med at Googles visning kunne underminere Perfect 10s muligheter til å selge bilder til oss mobilbrukere.

I den hittil siste avgjørelsi saken, anses thumbnailvisningen som lovlig, med grunnlag i fair use-doktrinen.

Denne korte artikkelen på bbc.co.uk sier ikke noe om hvorvidt saken er anket eller ei.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home