0

09 November 2007

Den norske Forfatterforening og MP3

Sett i lys av Moores lov, står ikke avtalene mellom journalister og utgivere tilbake for den teknologiske utviklingen.

Nå ser forfatterforeningen til journalistforeningen, og oppdager at ny teknologi gir nye muligheter. Foreningens leder, Anne Oterholm, sier dette i et intervju i Bok og samfunn
Utgiverne baserer seg på en en gammel lydbokavtale ment for en helt annen virkelighet
I den videre prosessen kan man kanskje fortsette å se til det journalistene og deres utgivere har gjort, for å lære av både gode og dårlige erfaringer.

Labels: , , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home