0

05 November 2007

Angrep er beste forsvar

Når EMI nå krever at egne artister jobber hardere for å tilpasse seg nye tider i musikkbransjen, samtidig som enkelte store artister selger musikk utenfor vanlige kanalene, kan det se ut som om de mener angrep er det beste forsvar.

Dem om det.

Noe som kan komme ut av en slik uttalt innstilling til egne ansatte, kan være at artistene samtidig stiller krav til eget selskap om å distribuere musikk på en måte og i et format fansen ønsker.

It-Avisen har skrevet litt om dette og Niggy Tardust her.

Det skjer virkelig mye om dagen.

Labels: , ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home