0

29 September 2007

Eventyrprinsesse Märtha Louise og åndsverkloven

Lite kongestoff på bloggen vår frem til nå, men når prinsesse Märtha Louise i sin nye bok presterer å ta inn oversettelser av eventyr som er beskyttet av åndsverkloven (åvl.), kan vi godt skrive noen linjer om det.

Etter åvl. § 4 2. ledd har en oversetter opphavsrett til verket i den oversatte versjonen, men sammen med den opprinnelige opphavsmann.

Prinsessens personlige sekretær har skrevet et brev til rettighetshaver Pål Bang-Hansen, der hun tilbyr å fjerne de beskyttede oversettelsene. I brevet fremholder sekretæren at
(N)år det gjelder H. C. Andersen-eventyrene finnes det mange frie versjoner som vi kan bruke, men vi har valgt Odd Bang-Hansens versjoner, da redaksjonen med prinsessen synes de er svært gode.
Åndsverkloven står i veien for mange som har lyst til å tjene noen raske kroner!

Labels: , ,

1 Comments:

Blogger Knut Sparhell said...

Märtha er forfatter eller redaktør, ikke utgiver. Märtha har ikke latt som hun har skrevet dette stoffet, som plagiat. Påstanden om "tyveri" er dermed tull.

Det er forlaget, som som utgir en bok, som er ansvarlig for innholdet opphavsrettslig. Bazar alene skal ha skytset.

30 September, 2007 06:45  

Post a Comment

<< Home