0

27 September 2007

Operativsystemet ut av PC'en?

Gjennom EU-domstolens avslag på Microsofts anke i forrige uke, skapes det rom for ytterligere angrep på selskapets dominerende posisjon i markeder de opererer i.

Sist ute et er et forslag fra Globalisation Institute til Kommisjonen om at datamaskiner som selges i EU skal leveres uten preinstallert operativsystem. Forbrukeren skal da stå fritt til å velge det operativsystemet som passer best, for deretter å installere det selv, eventuelt få fagkyndige personer til å gjøre det.

Universitetslektor Gisle Hannemyr sier i en kommentar til it-nytt.no at
det vi trenger i Europa er noen som kan konkurrere med Microsoft, ikke reguleringer som bare kommer til å gjøre teknologi-hverdagen vanskeligere for vanlige forbrukere.
Spørsmålet er kanskje om vi kan oppnå det første uten det siste.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home