0

26 September 2007

Huldra i Kjosfossen

En forestilling i tilknytning til Flåmsbanen i Sogn og Fjordane har vært til behandling i Høyesterett. Spørsmålet Høyesterett skulle svare på, var om forestillingen tilfredsstilte kravene til åndsverk etter åndsverksloven § 1 andre ledd nr. 3, slik at forestillingen var opphavsrettslig beskyttet.

Vi siterer fra lagmannrettens beskrivelse av faktum:
(...)Avstanden til publikum er så lang at publikum ikke kan se detaljer ved kvinnen ut over dette. Mens hun tilsynelatende synger, går hun litt fram og tilbake, svinger litt på seg, men uten å danse, mens hun gjør enkle og rolige bevegelser med armene.
Dommen er avsagt i dissens 4-1.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home