0

05 September 2007

Musik och film på Internet - hot eller möjlighet?

Den svenske justisministeren gav i august 2006 dommeren Cecilia Renfors i oppgave å skrive en utredning om opphavsrett for musikk og film på internett.

Oppdraget var spesifisert til å komme med forslag til tiltak som stimulerer utviklingen av lovlige film- og musikktjenester på internett.

Ett år og 380 sider senere oppsummeres det hele i en utredning (Musik och film på Internet - hot eller möjlighet?) med et forslag om at ISPene skal ha en plikt til å stenge nettilgangen til abonnenter som ulovlig deler film og musikk over internett.

Jeg har (ennå?) ikke lest hele rapporten, men synes vel allerede nå at det kanskje ikke var veldig lurt å la en jurist sitte alene ett år med en slik oppgave. Det er mulig en tverrfaglig gruppe hadde kommet med mer nyanserte forslag. Kanskje til og med forslag som hadde inneholdt noen nye ideer.

Og til de (blant annet Peter Sunde fra The Pirate Bay) som mener den svenske debatten om filedelingsproblematikken har kommet lenger enn den norske: De tar feil.

Vi er kommet akkurat like kort.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home