0

30 June 2005

MGM v. Grokster

Etter at høyesterett i USA (Supreme Court) har avsagt dom i Grokstersaken, er musikk- og filmbransjen (i hvertfall over havet) storfornøyd. Endelig har en dom falt i deres favør!

Mange trodde at presedensen Sony BetaMax dommen satte for vel 20 år siden, skulle være utslagsgivende også for denne saken. Sonydommen vil fortsatt være et prejudikat, men Høyesterett har "distinguished the cases", som det heter, for at rettssetningen i prejudikatet ikke skal komme til anvendelse på akkurat denne saken. Og det er ikke spesielt oppsiktsvekkende.

Men hvor dramatisk er dette for de som lager fildelingsprogrammer?


Høyesterett slår fast at prinsippet i Sonydommen står seg; dersom et program kan brukes til både lovlig og ulovlige handlinger, er ikke muligheten for den ulovlige bruken utslagsgivende alene. Utslagsgivende er det i denne saken hvordan utvikleren av programmet reklamerer, beskriver eller på annen måte fremstiller programmet sitt for brukere av det. Oppfordrer (induce) utvikleren eksplisitt til at folk skal bruke programmet til å laste ned ulovlig opplastet materiale, vil utviklerne utvilsomt være ansvarlige for den skaden den ulovlige bruken medfører. Det går da en grense for hva som er å anse som oppfordringer, eksplisitte eller implisitte, til slik bruk. Denne grensen vil måtte bli trukket av domstolen.

Vil du lese mer om dommen, har EFF laget et godt sammendrag på denne siden.

Labels: ,

0 Comments:

Post a Comment

<< Home