0

15 November 2007

Dagbladet.no med ny debattserie om opphavsrett

Avisen som, så vidt jeg vet, ikke hadde en eneste artikkel om opphavsrett da Norge fikk ny åndsverklov sommeren 2005, har virkelig lagt om stilen:

Debattserie: Opphavsrett og framtida
Aktivistene bak dagens fildelingssystemer, mener det er umoralsk å kontrollere kopier av musikk, film og andre kulturuttrykk.
De fleste som laster opp og ned beskyttet materiale ønsker likevel at kunstnere fortsatt må kunne finansiere kunstproduksjonen sin, og eventuelt bli belønnet for det de skaper.
Spørsmålet er hvordan det skal kunne finansieres i et internettmarked hvor kopien ikke bare er immateriell, men i realiteten er blitt verdiløs.
Dagbladet.no ønsker å diskutere hvordan kulturproduksjon skal finansieres i framtiden. ...

Første innlegg er av Eirik Newht: Fildeling er framtida - Hva skal kunstnere leve av om ti år?, (Dagbladet.no, 14. nov. 2007).

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home