0

15 February 2006

Trond Giske, hva har du stelt i stand?

Vi har tidligere latt flertallet i stortingskomiteen som behandlet implementeringen av opphavsrettdirektivet, vært gjenstand for flere artikler med sarkastiske tilsnitt. Enkelte har til og med vært ispedd humoristiske vinklinger. (Les f. eks. Forarbeider? og Det er ikke det vi mener - Del II.)

På den tiden var Trond Giske i opposisjon, mens han nå er kulturminister. Og i tiden etter debatten har han forsøkt å presisere hva de holdt på med under Stortingets behandling.

Og da må vi få lov til å peke på enkelte utslag av alle presiseringene, f. eks. denne artikkelen, skrevet av advokat Børge Benum, som arbeider særlig med arbeids- og EU/EØSrett.

Trond Giske, what did you do?

Oppdatering: Etter tips fra våre lesere klipper vi dette fra Giskes uttalelser i Stortingsdebatten 13. desember 2005 som et bedre eksempel på hans mange presiseringer:

Vi har kommet fram til en bred enighet i salen om at alle åndsverk som det er knyttet rettighetshavere til, har rett på vederlag for bruk. Når vi i den formuleringen vi hadde i merknaden, snakker om at det implisitt er gitt samtykke til bruk, betyr ikke det gratis bruk. Det skal det forhandles om mellom partene, slik Kopinor gjør på vegne av sine rettighetshavere overfor brukere, om det er universitetssektoren, kommunene eller andre brukere. Det er privatrettslige forhandlinger, som vi ikke vil legge oss opp i når partene sitter ved bordet. Men det er selvsagt helt åpenbart at de som har rettigheter knyttet til et åndsverk, også har rett til betaling.

Labels:

1 Comments:

Blogger Documan said...

Hehe. Rettighetshavertilknyttet åndsverk er et fint begrep. Minner meg på Lystad og Mjøens "hva slags nistepakkepålegg er det du har som pålegg på nistepakka di i dag du a."

07 March, 2006 17:18  

Post a Comment

<< Home