0

28 January 2009

Forlengelse av vernetiden for musikere?

Kommisjonen la i 2008 frem et forslag om å forlenge vernetiden for musikere med 45 år, til hele 95 år. Forslaget er svært omdiskutert, og i denne videoen får du en fin oppsummering av de mulige konsekvensene av forslaget.

Det er vanskelig å være uenig i at man sikrer denne gruppen bedre ved f. eks. å regulere kontraktene musikerne inngår, sikre dem bedre sosiale rettigheter som f. eks. pensjon, samt sørge for at kollektive vederlagsordninger også tilgodeser musikerne på en skikkelig måte ser ut som en bedre vei å gå.

Kommisjonens forslag desavuerer dessuten to meget troverdige rapporter, som begge fraråder utvidelse av vernetiden. Hvem som har finansiert rapporten som konkluderer motsatt, kommer frem av videoen.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home