0

15 January 2009

Sammendrag av bøker

Jeg liker å fatte meg i korthet. Etter min mening formidles tekstbasert informasjon, viten og for så vidt også underholdning, ofte med alt for mange ord. Twitter har vist hvor effektivt det er mulig å gjøre dette. Wiki-er med korte sammendrag av bøker synes jeg derfor er en glimrende god idé: Books Online (in Outline form), TeleRead, 14. jan. 2009.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home