0

22 November 2006

Økning i musikksalget i oktober

IFPIs bransjestatistikk, som utkommer hver måned, viste en økning på 14 % i salget av musikk i oktober. En enda bedre nyhet er det vel at norsk musikk fortsatt selger i bøtter og, tja spann, faktisk. Kanskje kopieres statistikken for 2005, som IFPI beskrev som "Tidenes år for norsk musikk!".

Til tross for gjentatte spådommer om dommedag for platebransjen, viser altså bransjens egen statistikk et noe mer nyansert bilde.

Tall for film-DVD er heller ikke med i denne statistikken, slik at det totale konsumet av audio- og audiovisuelle varer og tjenester er ukjent. Jeg synes disse tallene er ytterst relevante når tiden for dommedag skal beregnes nærmere....

Labels: ,

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Jeg synes hele denne bedritne bloggen virker som et falskt forsøk fra IFPI sin side å komme med noen debattinnlegg som prøver å påvirke ting i copyrightkartellenes retning. Vit at ungdommen kommer til å gi fullstendig faen i både holdningskampanjer og alt annet. Jeg håper konserter igjen blir hovedinntektskilde, og at vi får mer musikk for mennesker og ikke musikk for noen få idefolk skal tjene 25 millioner spenn på et kommerst møkkakonsept. Derfor fortjener bransjen deres å gå konkurs.

27 November, 2006 00:50  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home