0

22 February 2006

Kristendommen, den tiende landeplage

I forbindelse med blasfemi- og ytringsfrihetsdebatten i det siste har Depesjer publisert Arnulf Øverlands glimrende blasfemiske foredrag: Kristendommen, den tiende landeplage. Noen sitater:

Han sender djevelen på dem for å få dem til å «synde». Han er allvidende, så han vet på forhånd, at de vil falle for fristelsen; men han blir sint allikevel, og fra nu av straffer han alle mennesker med evig helvede.

Den gode Gud kunde ikke på noen måte tilgi oss, den allmektige Gud kunde heller ikke frelse oss på noen annen måte enn ved å sende «Den hellige ånd» ned til en jomfru og «bebude» henne, hvorefter hun føder Guds sønn, som blir henrettet, ikke fordi han har gjort noe galt, men for våre synders skyld. Man kan kalle det å rette baker for smed.

Underlig er det også, at i det øieblikk menneskene i tillegg til sine øvrige synder begår ennu en synd, grovere enn alle de andre, nemlig den synd å drepe Guds egen sønn, da kan de få tilgivelse, da er ikke Gud sint lenger.

Herregud, vil man si, nu er der jo allikevel ingen, som for alvor tror på dette håpløse visvas.

Stort bedre enn dette kan det ikke gjøres.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home