0

17 August 2005

Hvorfor ikke elektroniske bøker?

Nettstedet Indicare, et EU-finansiert prosjekt omhandlende DRM, har en bra artikkel om hvorfor ikke e-bøker har tatt av:

eBooks - The stony road to success and the role of DRM, Indicare, 29. juli 2005.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home